Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

bonitas
8475 580c
hanx
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapodprzykrywka podprzykrywka

June 28 2015

bonitas
Reposted fromoll oll viapodprzykrywka podprzykrywka
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
bonitas
bonitas
bonitas
bonitas

- Chcę z tobą zostać do końca życia.

– A ja co na to?

– Ty – nic. Tobie na niczym nie zależy.

— Agnieszka Osiecka
bonitas
1359 86a6 500
Reposted fromkjuik kjuik
bonitas
1370 0d37 500
Reposted fromkjuik kjuik
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
bonitas
2128 347f 500
Reposted fromkjuik kjuik
bonitas
5479 9354
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaholdmy holdmy
bonitas
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaholdmy holdmy
bonitas
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaholdmy holdmy
bonitas
7627 d70c 500
Reposted fromfub fub viakjuik kjuik
bonitas
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty

June 27 2015

bonitas
bonitas
4436 1a59
bonitas
1188 f935 500
Reposted frommisswindy misswindy viaherpermission herpermission

June 26 2015

bonitas
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viajointskurwysyn jointskurwysyn
bonitas
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...