Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

bonitas
bonitas
7947 bdaa 500
ganz egal.
Sponsored post
feedback2020-admin
bonitas

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
bonitas
bonitas
bonitas
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viapotrzask potrzask
bonitas
5553 9697 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaweciaq weciaq
bonitas
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
bonitas
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
bonitas
9214 d094
Reposted frompodprzykrywka podprzykrywka
bonitas
3640 5c2b 500
Reposted frompeper peper viadoubleespresso doubleespresso
bonitas
4425 1b7c 500
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty

June 25 2015

bonitas
0837 40d9 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 24 2015

bonitas
7972 2027 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viasarkastyczna sarkastyczna
bonitas
6952 d1d7 500
Reposted fromwkoncuja wkoncuja viaigotfood igotfood
bonitas
bonitas
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu vialonelygirl15 lonelygirl15
bonitas
bonitas

-Czy mogę się do Pana przytulić?

-Przecież się nie znamy..

-Za miesiąc nie będziemy widzieli świata poza sobą.

— ***
Reposted fromamilamija amilamija viapodprzykrywka podprzykrywka
bonitas
9942 eb9d
#1. Kiedy zainstalowałem program i nie mogę go nigdzie znaleźć...
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...